7 minuten leestijd (1305 woorden)

De club bestaat 60 jaar! Onze historie

 Het is je vast niet ontgaan. PRV de Where viert dit jaar het 60-jarig jubileum. Dat inspireert Dirk Molenaar met een eerste verhaal over onze historie. Heb je ook van die mooie herinneringen? Stuur ze in naar redactie@prvdewhere en we maken er wat moois van!

Op 1 oktober 1958 werd de roeiclub ¨De Where¨ officieel opgericht. Dan bezit de vereniging reeds twee boten, o.a. een grote wherry. Maar waar laat je deze ´vloot´? Een ondernemer, ene heer Prins, die een augurkenleggerij beheerde, was de roeiclub goed gezind. Hij stelde een loods ter beschikking; deze werd amper een paar weken per jaar gebruikt. Maar een gegeven paard moet je niet te diep in de mond kijken en, u raadt het vast al: er moest flink wat aan opgeknapt worden; ligplaatsen gemaakt voor de boten en een kleine steiger voor het aanleggen en instappen.
Er kwamen spoedig nog twee boten bij, een twee en een vier - ook tweede hands met wat gebreken. Maar een der leden, ene heer Heringa, was kundig en wist er wel raad mee. Hij leidde later ook mensen op in het onderhoud en herstel van het botenmateriaal.
De doop van de vier boten werd op 6 juni 1959 verricht door Tineke Kooiman, de dochter van de toenmalige burgemeester. Reeds een dag later vonden de eerste roeiwedstrijden plaats. In 1960 sloot De Where zich aan bij de Koninklijke Nederlandse Roeibond. En de eerste voorzitter was Henk Oosterveld.

De contributie was aanvankelijk redelijk laag, omdat het bestuur er van uitging, dat iedere inwoner van Purmerend e.o. lid moest kunnen worden, ook mensen met weinig geld. Deze visie was in die dagen in de Nederlandse roeiwereld nog lang niet overal gemeengoed! Senioren betaalden 18 gulden, de partnerlid betaalde een tientje en voor jeugdleden was de bijdrage 12 gulden. Dat bleek in verhouding tot de kosten van boten, onderhoud en de loods enz. wel te laag ingeschat en de contributie ging dan ook drastisch omhoog. Senioren betaalden voortaan 40 gulden, de partner 25 en jeugdleden moesten ook fl 25,- dokken.
De vereniging werd bekend in onze stad en het aantal leden steeg snel. Al gauw werd de augurkenloods te klein en als deze nodig was in de augurkentijd, dan moesten de boten eruit en elders bij bevriende roeiclubs (meestal in Amsterdam) tijdelijk ondergebracht. Voor een groeiende roeiclub een verre van ideale situatie en er werd dan ook naarstig uitgekeken naar een betere oplossing . Na overleg met de gemeente werd er aan de Purmerweg een terrein ter beschikking gesteld, waarop een nieuwe zgn. STK-loods kon worden gebouwd.

Reeds een jaar na de oprichting werd de loods opgebouwd - in vier dagen tijd!! Maar deze moest nog wel geheel worden ingericht, ook de vloer zat er nog niet in na die vier bouwdagen. Vanwege de kosten is er veel zelf gebouwd door de leden, denk aan kleedruimten, toiletten, kantine, stellingen voor de boten enz. En ook het onderhoud van de toen nog geheel houten vloot moest doorgaan, kortom de inrichting vergde een lange tijd, het moest allemaal in de schaarse vrije uren gebeuren! In mei 1963 was alles klaar en werd de accomodatie op de 6e van die maand geopend door Chris van der Ploeg, die toen voorzitter was van de Roeibond. De club bezat toen al tien boten w.o. een nieuwe overnaadse vier, die Starnmeer werd gedoopt.

De vereniging bleef groeien en ook deze loods werd spoedig te klein. Bovendien had de gemeente bouwplannen op deze locatie en zou de loods moeten verdwijnen. Zo werd in overleg met de gemeente naar een nieuwe plek gezocht en dat werd waar we nu nog zitten. De bouw van de nieuwe accomodatie ging echter niet van een leien dakje. Cor van der Mark was toen voorzitter en hij heeft heel wat te stellen gehad met diverse instanties, voordat in 1968 de eerste paal de grond in ging. Zo lagen de Provinciale Staten dwars, omdat er nog geen gemeentegarantie was op een af te sluiten hypotheek van fl.50.000,00. Na enig bakkeleien tussen de gemeente en de Staten kwam de garantie af en kon de hypotheek worden afgesloten, waarna de bouw van start kon gaan.
Elf jaar na de oprichting - oktober 1969 - werd het botenhuis feestelijk in gebruik genomen. In 1986 werd de eerste acht aangeschaft. Deze was net iets te lang! Nadat de grote loods door verplaatsing van de zuidwand enkele meters werd verruimd, was dit probleem opgelost.

 In de jaren ´90 ging het goed met de vereniging en er waren gemiddeld zo rond de 300 leden! Dit betekende opnieuw uitbreiding en modernisering van de accomodatie. Er kwamen roei-ergometers en daar moest ook ruimte voor worden gevonden. Het bestuur zocht het hogerop (letterlijk en figuurlijk) en er werd een verdieping aan de noordzijde bijgebouwd. Aanvankelijk was het plan deze op te leveren bij het 40-jarig bestaan in 1998, maar dat bleek toch niet haalbaar. Maar rond de eeuwwisseling werd er volop gebouwd. Ook nu goeddeels professioneel, maar ook veel zelfwerkzaamheid, vooral schilderwerk. In de loop van 2000 werd het in gebruik genomen. Niet alleen ruime kleedkamers, maar ook een fitness/ergoruimte en een bestuurskamer vormen de bovenverdieping.

Bij al die bouwtoestanden zouden we bijna vergeten, dat er ook werd geroeid. Niet alleen toertochten, maar ook wedstrijdroeien, jeugdcompetities, ladderwedstrijden, bumpingraces enz. Het langeafstandsroeien werd populair en zo werd het idee geboren om een Purmerrondrace te organiseren. De eerste editie ging in 1987 van start. Vanwege een volle wedstrijdagenda was dit alleen mogelijk in het laatste weekend van oktober. Niettemin waren de eerste wedstrijden een succes wat betreft de deelname. Het aantal deelnemende boten steeg gestaag tot zowat 50 rond het jaar 1995. De VSB-bank sponserde de race en stelde een set koolstof riemen ter beschikking. Deze riemen waren toen nog zeer kostbaar, aanvankelijk ong. fl. 1000,- per stuk! Helaas was het vaak slecht weer, en mede omdat elders steeds meer marathonwedstrijden werden georganiseerd, liep de deelname gestaag terug. Ook de bank trok zich terug en nadat rond 2002 een editie wegens storm was afgelast viel het doek en was het over. Maar over ruim een maand - zaterdag 21 april - maakt het evenement een doorstart (of herstart), waarvoor de voorbereidingen al volop aan de gang zijn. Wordt het een blijver(tje)? De tijd zal het leren! 

 Rest mij nog te vermelden: de jubileumloterij in 1983 met het De Where zilveren jubileum. Om gelden bij elkaar te krijgen voor de aanschaf van een boot werd er een loterij op touw gezet. Diverse mensen hebben stad en land afgelopen om de loten aan de man te brengen, zowat in heel Purmerend! Zonder anderen te kort te doen moet ik zeker de naam Harry Huinen noemen, want die was er buitengewoon actief in. En met succes: Er werd rond fl.13.000,- opgehaald, genoeg om de jubileumboot aan te schaffen.
En dat werd dus de Jubilot, na 35 jaar nog steeds in gebruik! Een voorbeeld van duurzaamheid dus.
En bij het gouden jubileum in 2008 ook de nodige festiviteiten. Ook werd een DVD uitgebracht met beelden uit de begintijd van onze club (nog vlakbij de oude spoorbrug), met botendopen, Sinterklaas inhalen, toertochten en niet te vergeten de jeugdkampeerdagen bij Jan de Jongh, waar zo ongeveer van alles gebeurde, behalve roeien en het materiaal gebruiken, zoals we het toch geleerd hebben!!


Enfin, genoeg over het verleden. De komende periode zal ik wat anecdotes opschrijven over de toertochten, die ik in mijn whereperiode (vanaf 1982) heb geroeid. Dat waren er diverse tochten, zoals de nog bestaande Waterlandtocht en voorjaarstocht, maar ook de IJsselmeertochten, nachttochten, pinksterweekenden in Friesland (a propos... herinnert U zich die Friese straatnaambordjes o.a. Utbuorren nog??), de beemstertocht met (bier)pauze in Avenhorn enz. Tot de volgende keer.

Dirk Molenaar

×
Blijf op de hoogte

When you subscribe to the blog, we will send you an e-mail when there are new updates on the site so you wouldn't miss them.

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties gegeven. Wees de eerste die een reactie geeft
Al een account? Hier aanmelden
donderdag 30 november 2023