ROEIVERENIGING DE WHERE
een sportieve vereniging voor jong en oud

       GRATIS PROEFLESSEN!

De organisatie van de vereniging

Doelstelling van De Where
Het doel van de vereniging is de bevordering van de roeisport in al haar aspecten. Roeien bij De Where is laagdrempelig en mogelijk voor alle leeftijdscategorien, ook voor leden met beperkingen. De vereniging wil iedereen in staat stellen om met plezier en met anderen zo optimaal mogelijk, zowel recreatief, sportief als competitief te roeien. Uiteraard voor zover dit binnen de mogelijkheden van de vereniging valt.

Bestuur
De taken van het bestuur liggen vast in de statuten en het huishoudelijk reglement. Bij De Where is er een dageljks bestuur (DB). Dat zijn de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de vice-voorzitter. Het algemeen bestuur bestaat uit het DB aangevuld met de commissarissen Instructie, Jeugd, Toer, Wedstrijd, Materiaal, Clubgebouw, Soos, Ledensecretaris, PR en Vrijwilligers. Verder zijn er nog wat specifieke contactpersonen: een coördinator veiligheid, een webredacteur, een kledingcoördinator en twee vertrouwenspersonen. Kijk hier om te zien wie wat doet.

Vrijwilligers
Binnen de vereniging is aardig wat werk te verzetten om de boel draaiende te houden. De commissaris verzamelt mensen om zich heen die kunnen helpen: de vrijwilligers. Zo zijn er mensen die instructie geven, bardiensten draaien, het materiaal (boten en riemen) onderhouden, de jeugd begeleiden, het clubgebouw onderhouden, redactiewerk doen, tochten en evenementen organiseren, etc. We verwachten dat elk lid zijn/haar steentje bijdraagt. 

Algemene Ledenvergadering
De leden hebben invloed op het beleid en de organisatie van de vereniging via de algemene ledenvergadering. Bij De Where is deze vergadering twee keer per jaar: in april en in december. Onderwerpen zijn o.a. het vaststellen van begroting en jaarrekening, het benoemen van bestuursleden, het vaststellen van het jaarverslag en van nieuwe beleidsplannen, zoals het botenplan. Je kunt als lid ook zelf agendapunten indienen bij de secretaris.
Hier is de link naar de "Stukken Algemene Ledenvergadering".

Beleid
In het Handboek van De Where vind je alle geldende afspraken binnen de vereniging. Het Handboek en de vastgestelde beleidsstukken vind je hier.

Communicatie
Berichten voor de leden worden op verschillende manieren bekendgemaakt: de website, het facebook, nieuwsbrieven (Whereflits), twitter, mailings, flyers en posters. Leden kunnen bestuursleden direct benaderen of emailen. Berichten die leden op het facebook plaatsen worden ook gevolgd door het bestuur.


Webredactie/kopij

Heb je nieuws of foto's
voor de website?

E-mail naar