ROEIVERENIGING DE WHERE
een sportieve vereniging voor jong en oud

       GRATIS PROEFLESSEN!

Aanmelden, lidmaatschap en contributie

Wil je gaan roeien bij De Where? Je bent zowel met als zonder roei-ervaring van harte welkom!

Vul het formulier in en we nemen contact met je op.
Zet daar in ieder geval in:

  • je naam (voluit)
  • geboortedatum
  • telefoonnummer

Wij bellen of mailen voor het maken van verdere afspraken. Je kunt ook eerst eens komen kijken bij De Where. Dat kan bijvoorbeeld op zaterdagmorgen tussen 9.30 en 11.00 uur. Er zijn dan altijd wel mensen aan het roeien en/of in de soos. Er is vast wel iemand die je vragen kan beantwoorden en je wat dingen kan laten zien.

Lidmaatschap
Je kunt lid worden van De Where als je kunt zwemmen. Jeugdleden kunnen lid worden in het jaar dat zij 10 jaar worden. Het lidmaatschap gaat in op de 1e van de maand waarin je gaat roeien. Als je na maximaal drie keer roeien besluit om niet door te gaan, dan hoef je niet te betalen. Ook niet voor de eerste maand.

We zijn een sportvereniging. Dat betekent dat het organisatiewerk voor de club allemaal door de leden zelf wordt gedaan. We verwachten dan ook van nieuwe leden dat zij zich melden als vrijwilliger en een handje helpen. Een mooie kans om ook direct je clubgenoten te leren kennen!

ContributieJe betaalt de contributie vooruit per kalenderjaar. De bedragen zijn inclusief de KNRB-bondscontributie en de bijdrage aan de gemeente Purmerend. Bij tussentijds aanmelden berekenen we de Where-contributie per maand. De KNRB-contributie en de bijdrage NOC/NSF zijn altijd een volledig jaarbedrag. Voor 2024 is dit voor volwassenen € 44,73 en jeugd € 25,12. Het entreegeld is een eenmalige bijdrage in de kosten van aanschaf en onderhoud van de boten.

Eerst proberen dan pas lid worden.
Bij de Where is het een goede gewoonte dat nieuwe (aspirant)leden eerst 3 keer kunnen proberen of ze het roeien en de sfeer bij De Where leuk vinden. Dan pas hoeven ze definitief te beslissen of ze lid willen worden. Het lidmaatschap gaat dan met terugwerkende kracht in op de dag dat ze voor het eerst in de boot zijn gestapt.

Opzeggen
Het lidmaatschap heeft geen einddatum. Wil je opzeggen? Stuur dan voor 1 december een e-mail met daarin je naam en je geboortedatum naar om het lidmaatschap per 1 januari te beëindigen. We horen graag waarom je opzegt.
Vergeet ook niet om je sleutel in te leveren bij het ledensecretariaat.
Als je na 1 december opzegt, moet je de volledige contributie voor het volgend jaar betalen.

Webredactie/kopij

Heb je nieuws of foto's
voor de website?

E-mail naar