Terug
Datum:
17.09.2017  STATUS
Locatie:
PRV de Where

DIXIESWING ROEITOCHT PRV DE WHERE

                     ZONDAG 17 SEPTEMBER 2017

De Purmerender Roeivereniging De Where organiseert op zondag 17 september 2017 de Dixieswing Roeitocht.

Roeien op het ritme van een swingende dixielandband, zal beslist een extra dimensie gaan geven aan deze tocht.

De band zal tijdens een rondje om de Purmer (22 km.), waarbij historisch Edam en Monnickendam kunnen worden aangedaan, de vloot muzikaal begeleiden.

Ook zal de band spelen tijdens de afsluitende Griekse maaltijd. Het maken van een dansje is dan niet uitgesloten.

Een roeitocht dus met alle elementen, om er een onvergetelijke swingende roeidag van te maken!

Where-leden krijgen een boot toegewezen UIT EEN BEPERKT AANTAL BOTEN TE WETEN: DE ALK, DE JAN VAN GENT, DE PIJLSTAART, DE CASARCA, DE RIETGANS  EN DE OVERWHERE op volgorde van aanmelding, waarbij rekening gehouden zal worden met een aangegeven voorkeur. DE ANDERE BOTEN WORDEN TOEGEWEZEN AAN GASTVERENIGINGEN OP VOLGORDE VAN AANMELDING.

Inschrijving dient te geschieden door aanmelding aan:

----------------VÓÓR 15 AUGUSTUS.--------------------

Bij uitzondering is inschrijving via inschrijflijst bij het bord ook mogelijk.

Het inschrijfgeld voor deze tocht bedraagt €.22,50 per persoon en moet vóór 1 september 2017 zijn voldaan door overboeking naar bankrekeningnr. ABN-AMRO NL17ABNA0826505147 tnv PRV de Where, ECHTER OM DE TOCHT DOOR TE KUNNEN LATEN GAAN ZIJN MINIMAAL 57 DEELNEMERS NODIG EN DAT AANTAL IS NOG NIET BEREIKT. ZODRA DAT BEREIKT IS KRIJGEN DE INSCHRIJVERS BERICHT MET BETALINGSVERZOEK.

09:15 : inloop met koffie, thee en ???

10:00 : vertrek van de boten.

16:00/16:30  : terug op de vereniging.

17:30 : aanvang Griekse maaltijd. (wie te laat is, vindt de hond in de bekende pot)

19:00 : afsluiting van de dag.

Voor evt. meer informatie : de projectleider, Hans Wensveen, tel.nr. 06 51038488 (tussen 18:00 en 20:00)

Met vriendelijke groeten,

Pieter Schmal    tel. 06 53 75 25 51

Romke de Vries tel. 06 40 36 00 20
Toercommissarissen PRV de Where

Hans Wensveen  Projectleider

Webredactie/kopij

Heb je nieuws of foto's
voor de website?

E-mail naar

© 2019 PRV de Where. Alle rechten voorbehouden - Design door PeterSwebsites